หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ พื้นฐานคาราเต้

karatenomiti

คาราเต้นั้นถือได้ว่าเป็นสุดยอดวิชาศิลปะการต่อสู้ประชิดที่ชาวประเทศญี่ปุ่นนั้นให้ความสนใจอย่างมากและถือว่าเป็นประเทศที่มีการเรียนการฝึกการสอนวิชาคาราเต้อีกด้วยและได้ถูกถ่ายทอดมายังคนในประเทศไทยซึ่งส่วนมากจะเริ่มสอนกันตั่งแต่เด็กๆ  เพราะจะได้เรียนรู้ตั่งแต่ขั้นพื้นฐานและขั้นสุดยอด

หลักสูตรคาราเต้มี 5 ขั้นตอน

ขั้นพื้นฐาน 1

ขั้นที่ 1 นั้นโดยหลักๆ แล้วจะเป็นการสอนการเดินการยืนการเคลื่อนที่ปัดป้องรวมไปถึงพื้นฐานการโจมตีพื้นฐานการเข้าคู่และเทคนิคต่างๆ

ขั้นพื้นฐาน 2

ขั้นที่ 2 พื้นฐานการเข้าโจมตีคู่ต่อสู้แบบ KIHON 1 และการปัดป้องการโจมตีแบบ KIHON 2 การโจมตีผสมการป้องกันตัวเองแบบ KIHON 3

ขั้นพื้นฐาน 3 ระดับสูง

ขั้นที่ 3 การเข้าคู่แบบ KIHON 1 การป้องกันแบบ KIHON 1 ผสมกับการโจมตี KIHON 2 และขั้นสุดท้ายแบบระดับสูงจะมีท่ารำที่เรียกว่า KATA หรือจะเรียกว่าท่าเสริมพลังทางกายภาพก็ได้ และการโจมตีกับป้องกัน

ขั้นสูง

ขั้นสูง นั้นจะเป็นการรวมเอาพื้นฐานของทั้ง 3 ทั้งหมดมาไว้ด้วยกันแล้วก็ฝึกออกมาแบบ KIHON 1 KIHON 2 KIHON 3 โดยจะแบ่งกระบวนท่าการฝึกเป็น การเข้าคู่ การโจมตี การป้องกันการปัดป้อง ขั้นสูง

ขั้นอาจารย์

ขั้นอาจารย์ นั้นจะเป็นขั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาราเต้ขั้นสูงที่สามารถสอนหรือกระจายความรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นท่ารำ และสามารถอธิบายความหมายของท่ารำได้ และการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามหลักของคาราเต้ และสุดท้ายนั่นก็คือทักษะการเผยแพร่ขั้นสูงที่จะต้องเอากระบวนท่าไม่ว่าจะเป็น ขั้นพื้นฐาน 1 ขั้นพื้นฐาน 2 ขั้นพื้นฐาน 3 หรือ ขั้นสูง ต้องมาเผยแพร่ใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักของคาราเต้ เพื่อไม่ให้ศิลปะป้องกันตัวระยะประชิดใช้ในการต่อสู้แบบผิดหลักคาราเต้